Retourformulier webshop

(Dit formulier alleen invullen en versturen als u de overeenkomst met GreenHouse wil herroepen en uw bestelling retour wil zenden).

 

Aan

GreenHouse Online Magazine
Kompas 7
1276HA Huizen
redactie@greenhouse-blog.nl

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen wil herroepen en retour wil zenden: