algemene voorwaarden webshop greenhouse

Bestellen en verzenden 

 

Betaalopties


Betaling kan met behulp van:
- bankoverschrijving.
- iDeal
- Credit card (+ 3,4% transactiekosten)
- PayPal

IBAN/SEPA Nummer: NL97RABO0305671790
BIC Nummer: RABONL2U
Banknaam: RABOBANK

Bij vooraf overmaken houden wij je bestelling 5 werkdagen gereserveerd tot het bedrag bij ons binnen is. Daarna komt je bestelling te vervallen. 

 

Prijzen


De prijzen die aangegeven staan bij de artikelen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Staat er geen prijs bij het artikel of *uitverkocht* dan is deze niet te bestellen. 

Minimaal bestelbedrag 
Er is een minimaal orderbedrag ingesteld van €4,- Hieronder is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen. 

Verzenden binnen Nederland
Vanaf €50,00 (excl. verzendkosten) wordt je bestelling binnen NL gratis verzonden! Alle post versturen wij met PostNL. Brievenbuspost is €1,95 of €2,95 en pakketpost is €6,95 (met track & trace).

 

Levertijd


De levertijd van artikelen bedraagt 1 à 2 werkdagen mits anders vermeld bij het artikel. Je ontvangt een verzendbevestiging wanneer je bestelling is verzonden. Brievenbuspost wordt verzonden door PostNL. Houd er rekening mee dat het ontvangen van brievenpost wat langer kan duren. In sommige gevallen kan het soms een week onderweg zijn. Pakketpost wordt aangeboden door PostNL binnen 1 à 3 werkdagen na verzending. 

Let op: Je bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste (bezorg)adres. Mocht je bestelling bij ons retour komen omdat PostNL deze niet heeft kunnen bezorgen vanwege een onjuist adres, dan is er de mogelijkheid om het, tegen betaling van de verzendkosten, opnieuw door ons te laten versturen. 

Tevens ben jezelf verantwoordelijk voor het ontvangen / ophalen van het pakket. Mocht je pakket bij ons retour komen omdat je het niet hebt kunnen aannemen, dan is er de mogelijkheid om het, tegen betaling van de verzendkosten, opnieuw door ons te laten versturen.

Uitverkocht artikel
De website wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden, maar mocht er onverhoopt een artikel toch niet op voorraad zijn, dan wordt er contact met je opgenomen.

 

Klachten


Heb je klachten over de verzending of de producten of is er iets misgegaan met je bestelling, neem dan zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail contact met ons op zodat we samen aan een oplossing kunnen werken.

 

Algemene voorwaarden


Het is alleen mogelijk om producten te bestellen als je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

Gegevens


GreenHouse Online Magazine
Patricia Groenink
Kompas 7
1276HA Huizen
06-10004372
redactie@greenhouse-blog.nl

 

Retourneren

Wanneer je toch niet tevreden bent over het bestelde product, kan je het product als volgt retourneren:

Je hebt het recht om een product zonder opgaaf van redenen te retourneren. Na ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen om de retour zending aan ons te melden. Na deze melding heb je alsnog 14 dagen de tijd om de artikelen naar ons retour te zenden. Het door jouw reeds betaalde bedrag zal binnen 14 dagen terug geboekt worden. Voor het retour zenden geldt het volgende:

- meld de retourzending vooraf aan bij redactie@greenhouse-blog.nl
- vul het retour- / herroepingsformulier in
- stuur het artikel inclusief ingevuld formulier in de originele verpakking en graag met zorg, voldoende gefrankeerd* naar onderstaand adres  
- retourzendingen die niet zorgvuldig zijn verpakt / beschadigd kunnen wij helaas niet crediteren
- na goedkeuring van je retourzending storten wij binnen 14 dagen het aankoopbedrag (of een deel hiervan) terug. 

Let op dat het retour sturen van producten geheel voor eigen risico is. 

*kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening, deze worden niet vergoed. Wil je graag een indicatie van de retourkosten, neem dan even contact met ons op. 

 

Ruilen

Wil je graag een artikel ruilen, dan mag dat, maar wij vergoedingen niet de verzendkosten. Deze zijn geheel voor eigen rekening. Meld van te voren per mail welk artikel je graag wilt ruilen. Zorg dat het artikel goed verpakt en voldoende gefrankeerd is. Als dit niet het geval is, dan kunnen wij het artikel helaas niet omruilen. Als wij de verzendkosten van het opnieuw op te sturen artikel hebben ontvangen, sturen wij het z.s.m. naar je toe. Let op dat de verzendkosten eventueel hoger kunnen uitvallen vanwege het formaat of gewicht van het om te ruilen artikel. 

Let op dat het ruilen van producten geheel voor eigen risico is.

Retouradres:
GreenHouse Online Magazine
Afd. Retour ovv ordernummer 
Kompas 7
1276HA Huizen
 

 

Overige voorwaarden

 

Verzending


De goederen worden verstuurd op risico van de opdrachtgever. De aangegeven leveringstermijn is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

 

Retourneren


Je hebt het recht om een product zonder opgaaf van redenen te retourneren. Na ontvangst van je bestelling heb je 14 dagen om de retourzending aan ons te melden. Na deze melding heb je 14 dagen de tijd om de artikelen naar ons retour te zenden. Het door jouw reeds betaalde bedrag zal binnen 14 dagen terug geboekt worden.


Prijzen


Alle prijzen en aanbiedingen van GreenHouse zijn vrijblijvend en GreenHouse behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzondere wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd. GreenHouse is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door GreenHouse zo spoedig mogelijk worden aangepast.

 

Aansprakelijkheid


De aansprakelijkheid van GreenHouse tegenover de koper kan nooit meer bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde en is te allen tijde beperkt tot € 500,00 per voorval. GreenHouse is niet aansprakelijk voor transport- of opslagschade voor zover transport of opslag aan derden is uitbesteed. GreenHouse is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en gevolgschade van de koper. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij GreenHouse.

 

Garantie


De producten van GreenHouse zijn van uitstekende kwaliteit. Mocht je ondanks dat niet tevreden zijn over de kwaliteit, neem dan contact op met GreenHouse, dan lossen we het probleem zo snel mogelijk op.

 

Overmacht


GreenHouse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij GreenHouse en transportstagnatie. In geval van overmacht is GreenHouse nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft GreenHouse het recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten, in welk geval de koper aansprakelijk is voor alle schade, waaronder winstderving van tenminste 50 % van de orderwaarde.

 

Intellectueel eigendom


GreenHouse behoudt zich de rechten voor van intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten.

 

Copyright


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze wegpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van GreenHouse. 

 

Privacybeleid


Als je een bestelling plaatst, hebben wij je naam, emailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. GreenHouse geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant.

 

Cookies


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. GreenHouse gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt de browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij GreenHouse geen cookies ontvangt.

 

Klachten en Geschillen 


Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Een geschil kan voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het ODR platform via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/